Αλίκη Τζίκα - Χατζοπούλου

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 1612
Fax Εσωτ.
  • 210 772 1618
Βαθμίδα: 
Ομότιμη καθηγήτρια
Τίτλοι σπουδών: 
  • (1978) Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής Παν. Αθηνών
  • (1968) Δίπλωμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • (1962) Δίπλωμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γνωστικό αντικείμενο: 
Δίκαιο

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

ΔΠΜΣ "Προστασία Μνημείων" - Κατεύθυνση Α: "Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων"
Κοινά Υποχρεωτικά