ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 5

Αρχιτεκτονική Σύνθεση 5: Κτίριο Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Χρήσεων

5ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4210
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
8
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας
Ώρες Διδασκαλίας: 
Δευτέρα 11.00-14.45, Πέμπτη 15.30-19.15 (Κτ. Αβέρωφ, αιθ. Α102, Α104, & Α106)

Σχεδιασμός κτιρίου εκπαίδευσης και πολιτιστικών χρήσεων Διερεύνηση και κατανόηση των εκπαιδευτικών συστημάτων, του εκπαιδευτικού προγράμματος και των κτιριακών προδιαγραφών. Έμφαση σε θέματα αντίληψης και οικειοποίησης του χώρου, σύνθεσης επαναλαμβανόμενων στοιχείων και οργανικής σχέσης κλειστού και υπαίθριου χώρου, ένταξη στο περιβάλλον της γειτονιάς και στον αστικό ιστό.

Διδάσκοντες