Σοφία Τσιράκη

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3339
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3365
Βαθμίδα: 
Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Τίτλοι σπουδών: 
  • Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, 1997
  • Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Αρχιτεκτονική–Σχεδιασμός του Χώρου», 2000
  • Υποψήφια Διδάκτωρ ΕΜΠ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τομέας Ι Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, 2002 -
Γνωστικό αντικείμενο: 
Αρχιτεκτονική σύνθεση
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Το εργαστηριακό και συλλογικό μάθημα των Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων. Διερεύνηση της μεθοδολογίας της Σύνθεσης: ιδέα, δομή, διαδικασία, μηχανισμός και μέσα αναπαράστασης.

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
3o Εξάμηνο
4o Εξάμηνο
5ο Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Α: "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"
δ. Η Συγκρότηση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης δια του Σχεδιασμού