ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 6_Ν: ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΚΤΙΡΙΟ, ΧΩΡΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 6_Ν: μικρής κλίμακας κατασκευές - κτίριο, χώρος, αντικείμενο

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4346
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
8
Περίοδος: 
Εαρινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας ΙΙΙ
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Εισαγωγή στη διερεύνηση της αμφίδρομης σχέσης σχεδιασμού και κατασκευής που προσεγγίζεται μέσα από σταδιακές υλοποιήσεις έως και την φυσική κλίμακα (1:1).

Τα θέματα του μαθήματος προσδιορίζονται ως προς την εφικτότητα διερεύνησης αυτής της σχέσης στον σχεδιασμό αντικειμένων και χώρων, δημόσιων και ιδιωτικών, μικρής κλίμακας κτηρίων από ελαφρού τύπου ξύλινες ή μεταλλικές κατασκευές σε αστικό ή φυσικό περιβάλλον.

Η επεξεργασία του μαθήματος θα αναπτύσσεται κυρίως σε ζητήματα τεχνικής του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, με έμφαση στη μελέτη του βιοκλιματικού χαρακτήρα των κατασκευών, του κατασκευαστικού συστήματος, στην μεθοδολογία και τυποποίηση της κατασκευής, και στην συνθετική αρτιότητα των κατασκευαστικών λεπτομερειών.

 

Διδάσκοντες