Ελένη Αλεξάνδρου

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 4263
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3898
Βαθμίδα: 
Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Τίτλοι σπουδών: 
  • Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σχολή Αρχιτεκτόνων
  • March II University of California Los Angeles (Architectural Technology, Sustainable and climate responsive design)
  • Υποψήφια διδάκτωρ ΕΜΠ, Τομέας IV Συνθέσεων Τεχνολογικής Αιχμής – Οικοδομική, 2000 -
Γνωστικό αντικείμενο: 
Συνθετικές και οικοδομικές Αρχές Σχεδιασμού στην Βιώσιμη Αρχιτεκτονική
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
  • Διερεύνηση και εφαρμογή αρχών βιωσιμότητας στο σχεδιασμό συμβατικών και εξελιγμένων κατασκευών.
  • Συστήματα βιοκλιματικού σχεδιασμού.
  • Μελέτη των Παραδοσιακών δομικών συστημάτων – Ενεργειακή συμπεριφορά ιστορικών κτιρίων.

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
4o Εξάμηνο
5ο Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο
7ο Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Α: "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"