Ε. Θ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 8ΟΥ

Κατασκευαστική ανάλυση και επέμβαση σε παραδοσιακά κτίρια

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4165
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περιοχή: 
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Αναγνώριση και αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης των παραδοσιακών οικοδομικών συστημάτων και διατύπωση προτάσεων αποκατάστασης και συντήρησης αντίστοιχων κτηριακών κατασκευών. Ο στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της κατασκευαστικής δομής, της χρήσης των υλικών και των παραδοσιακών πρακτικών, που θα οδηγήσει στην εύστοχη αντιμετώπιση ζητημάτων επισκευής, συντήρησης και αποκατάστασης ενός παραδοσιακού κτίσματος. Επιτόπου μετάβαση σε επιλεγμένο οικισμό, όπου διεξάγεται αποτύπωση και κατασκευαστική ανάλυση ενός συγκεκριμένου κτιρίου ανά ομάδα. Η σημασία της επί τόπου αποτύπωσης και καταγραφής της υπάρχουσας κατάστασης είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι αποτελεί μια εντατική προσπάθεια κατανόησης και αξιολόγησης αυτού του οργανικού συνόλου που αποτελεί κάθε παραδοσιακό κτίριο, με όλα τα επιμέρους αρχιτεκτονικά, μορφολογικά, κατασκευαστικά και λειτουργικά στοιχεία του. Αναγνώριση των ζημιών και των αιτίων που τις προκάλεσαν και εκπόνηση μελέτης πρότασης επανάχρησης και αποκατάστασης των κτιρίων, με έμφαση στις μεθόδους επισκευής και ενίσχυσης των αντίστοιχων δομικών συστημάτων.

Διδάσκοντες