Γεώργιος Μακρής

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3906
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3898
Βαθμίδα: 
Ομότιμος καθηγητής
Τίτλοι σπουδών: 

Δίπλωμα Σχολής Αρχιτκτόνων ΕΜΠ
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Architectural Association- Schoole of Architecture , London

Γνωστικό αντικείμενο: 
Οικοδομική, συνθετικός παράγων του αρχιτεκτονικού έργου
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
  • Διερεύνηση και εφαρμογές συγχρόνων οικοδομικών συστημάτων.
  • Συγκριτική μελέτη απαιτήσεων και επιδόσεων κουφωμάτων (προδιαγραφές, κατηγοριοποίηση, υλικά κατασκευής, λειτουργικά χαρακτηριστικά).
  • Μελέτη και καταγραφή παραδοσιακών δομικών συστημάτων.
  • Πρακτικές αποκατάστασης και αναβίωσης υφισταμένων κτιρίων.
  • Βιώσιμες αρχιτεκτονικές κατασκευές.
  • Βιοκλιματικές παράμετροι σχεδιασμού κτιρίων.

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
8ο Εξάμηνο