Τομέας IV

ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ

Γνωστικό αντικείμενο: 
Ο τομέας προσδιορίζεται από τις ειδικές απαιτήσεις που δημιουργεί ο "διάλογος" τεχνολογίας και αρχιτεκτονικής σήμερα, από τα κριτήρια επιλογής νέων υλικών και τρόπων κατασκευής, ως μέσων αρχιτεκτονικής έκφρασης, και από την παρουσία νέων δυνατοτήτων, μέσω του ενεργειακού σχεδιασμού των κτιρίων και της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης, αντικείμενο αποτελούν η ισορροπία και οι παραμορφώσεις των σωμάτων σε δομικά έργα, καθώς και η μόρφωση και ο σχεδιασμός φερόντων συστημάτων σε κτιριακά έργα.
  Τηλέφωνο Fax

Διευθύντρια

  Τηλέφωνο Fax

Τομέας IV

Γραμματείς

Faculty Members

Ελένη Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Παναγιώτης Επίκουρος καθηγητής
Κωνσταντίνος Καθηγητής
Μιλτιάδης Αναπληρωτής καθηγητής
Κωνσταντίνος Επίκουρος καθηγητής
Ανδρονίκη Επίκουρη καθηγήτρια
Φλώρα - Μαρία Επίκουρη καθηγήτρια
Μαρίνα Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Αθηνά Επίκουρη καθηγήτρια
Ελευθερία Επίκουρη καθηγήτρια