Τομέας II

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Γνωστικό αντικείμενο: 
Ο σχεδιασμός του χώρου σε πολεοδομικό και χωροταξικό επίπεδο, σε συνδυασμό με τους οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες που τον προσδιορίζουν.
  Τηλέφωνο Fax

Διευθυντής

  • , Δρ. Αρχιτέκτων Πολεοδόμος, Αναπληρωτής καθηγητής 210 772 3798 210 772 3819
  Τηλέφωνο Fax

Γραμματείς

Faculty Members

Παναγιώτα Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Ειρήνη Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Παναγιώτα (Πέννυ) Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Σταυρούλα (Ρούλη) Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Μαρία Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Δημήτριος Καθηγητής
Ειρήνη Επίκουρη καθηγήτρια
Νίκος Καθηγητής
Αθανάσιος Αναπληρωτής καθηγητής
Κωνσταντίνος Καθηγητής
Ελένη Καθηγήτρια