Ειρήνη Μίχα

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3803
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3819
Βαθμίδα: 
Επίκουρη καθηγήτρια
Τίτλοι σπουδών: 
  • Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής (D.P.L.G.), Ecole d’Architecture Languedoc-Roussillon, Montpellier (1988-1994)
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην κατεύθυνση Πολεοδομία – Χωροταξία, ΕΜΠ (1998-2000)
  • Διδακτορικό δίπλωμα, ΑΠΘ Τμήμα Αρχιτεκτόνων (2000-06) Θέμα διατριβής: Η μαζική κουλτούρα και οι σύγχρονες ερμηνείες του δημόσιου χώρου: Οι εικονογραφήσεις των κόμικς πρότυπο για την αρχιτεκτονική της πόλης
Γνωστικό αντικείμενο: 
Θεωρίες, πρακτικές και πολιτικές του σύγχρονου πολεοδομικού σχεδιασμού
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Kοινωνικές και πολιτικές προσεγγίσεις του αστικού χώρου, μαζική κουλτούρα, εικόνες και πόλη, θεωρίες και ερμηνείες του δημόσιου χώρου, έμφυλες αναπαραστάσεις του χώρου, γεωγραφίες των παιδιών

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
7ο Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Β: "Πολεοδομία - Χωροταξία"
Χειμερινό εξάμηνο
Εαρινό εξάμηνο