ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 8

Γ: Σχεδιασμός, Αστικές Πολιτικές και οι Πόλεις

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4227
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περιοχή: 
Τομέας II
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Ανάδειξη των μεταλλαγών που χαρακτηρίζουν τις τελευταίες δεκαετίες τόσο τις πόλεις όσο και τις αντιλήψεις για αυτές. Αναφορά στη θεωρία της πολεοδομίας και του αστικού σχεδιασμού, όπως και στις προσεγγίσεις της μελέτης της πόλης», οι οποίες συνθέτουν τις αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές αναγνώσεις του χώρου με οπτικές της ιστορίας, των κοινωνικών επιστημών και της ανθρωπογεωγραφίας. Οι διεπιστημονικές αυτές προσεγγίσεις βοηθούν στην κατανόηση της σχέσης παγκόσμιου-τοπικού καθώς και της σύνθετης σχέσης που έχει η Πολεοδομία στην Ελλάδα με τις θεωρίες και τις πρακτικές που διαμορφώνονται στον διεθνή χώρο.

Διδάσκοντες

  • , Αναπληρώτρια καθηγήτρια
  • Ειρήνη Μίχα, Επίκουρη καθηγήτρια