ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7Α

Σχεδιασμός του Αστικού Χώρου

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4214
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
6
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας II
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας
Ώρες Διδασκαλίας: 
Τρίτη 09.00-14.45 (κτ. Αβέρωφ αιθ. Α101, Α003, Α006 & αμφ. Α002)

Αστικός σχεδιασμός μεσαίας κλίμακας για την ευαισθητοποίηση σε τρία αλληλοσυνδεόμενα ζητήματα, που συναρτώνται με αρχές και μεθόδους παρέμβασης στο χώρο της πόλης : τον αστικό ιστό, το δημόσιο χώρο, την καθημερινή ζωή. Οι θεωρητικοί προβληματισμοί αναπτύσσονται στο πλαίσιο του ιδιαίτερου θέματος και της ιδιαίτερης περιοχής μελέτης.

Διδάσκοντες