Κωνσταντίνος Σερράος

Γραφείο: 
Πατησίων 42, Κτίριο Τοσίτσα, 1ος όροφος, Τομέας Πολεοδομίας & Χωροταξίας
Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 1125
  • 210 772 3818
  • 210 772 3820
  • 210 772 3839
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3819
Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τίτλοι σπουδών: 
  • Αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ
  • Πολεοδόμος Πολυτεχνείου Μονάχου
  • Δρ. Πολεοδομίας Πολυτεχνείου Βιέννης
Γνωστικό αντικείμενο: 
Αστικός σχεδιασμός – πολεοδομία
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Πολεοδομικός σχεδιασμός, περιβαλλοντικός αστικός σχεδιασμός, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, σχεδιασμός χρήσεων γης, σχεδιασμός υπαίθριων χώρων, αστική ανάπλαση, συστήματα και μεθόδοι σχεδιασμού, πολεοδομικοί μετασχηματισμοί, σχεδιασμός μητροπολιτικών περιοχών, σχεδιασμός μεγάλων αστικών διοργανώσεων, θεσμικό πλαίσιο για τον πολεοδομικό σχεδιασμό.

Κωνσταντίνος Απ. Σερράος, αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ, πολεοδόμος Πολυτεχνείου Μονάχου, Δρ. πολεοδομίας Πολυτεχνείου Βιέννης, καθηγητής «Αστικού Σχεδιασμού - Πολεοδομίας» της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ.

Επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου πολεοδομικών ερευνών Ludwig-Boltzmann του Πολυτεχνείου Βιέννης (1989 – 1994). Ερευνητής του Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών του ΕΜΠ (από το 1995 μέχρι σήμερα). Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (1997 – 2002). Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (2002 – 2004).

Πρόεδρος ΔΣ του Οργανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» (2011-2012). Πρόεδρος ΔΣ του ΝΠΔΔ «Πράσινο Ταμείο» (2012-1013).

Εντεταλμένος διδάσκων του Τμήματος Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2001 – 2005) και του Προγράμματος Σπουδών «Περιβαλλοντικός σχεδιασμός πόλεων και κτιρίων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (από το 2001 έως σήμερα). Εκπαιδευτής του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του ΕΜΠ και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.

Ερευνητικό έργο, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, μελέτες και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, σε αντικείμενα πολεοδομικού σχεδιασμού, περιβαλλοντικού αστικού σχεδιασμού, χρήσεων γης, σχεδιασμού υπαίθριων χώρων, αστικής ανάπλασης, συστημάτων και μεθόδων σχεδιασμού.

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
5ο Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο
7ο Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο
9ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Β: "Πολεοδομία - Χωροταξία"
Χειμερινό εξάμηνο
Εαρινό εξάμηνο