ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 1

Aναλυτική προσέγγιση του αστικού χώρου

5ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4054
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας II
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Παρασκευή 12.00-15.45 (κτ. Αβέρωφ αμφ. Α008, αιθ. Α006, Α101, Α102, Α104 & Α106)

Κατανόηση της πόλης ως σύνθετου κοινωνικού φαινομένου και ανίχνευση των παραγόντων που οργανώνουν τη ζωή και τους μετασχηματισμούς της. Εισαγωγή στο αντικείμενο της πολεοδομίας και της ιστορίας του πολεοδομικού σχεδιασμού, με έμφαση στην Ελλάδα. Εξοικείωση με τις τεχνικές ανάλυσης του αστικού χώρου, καθώς επίσης και με τις πολεοδομικές κλίμακες (1:25.000-1:1.000), τους συμβολισμούς και εν γένει τη γλώσσα των πολεοδομικών σχεδίων.

Διδάσκοντες