Ελένη Χανιώτου

Βαθμίδα: 
Καθηγήτρια
Τίτλοι σπουδών: 

Doctorat en Géographie (Université Louis Pasteur-Strasbourg I)
Diplôme d’Etudes Approfondies en Géographie (ULP-Strasbourg I)
Certificat d’Etudes Approfondies en Architecture (Ecole d’Architecture de Strasbourg)
Licence Français–Lettres modernes (Université des Sciences Humaines-Strasbourg II)
Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΕΜΠ

Γνωστικό αντικείμενο: 
Αστικός σχεδιασμός

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
4o Εξάμηνο
5ο Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο
9ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Β: "Πολεοδομία - Χωροταξία"
Χειμερινό εξάμηνο
Εαρινό εξάμηνο