ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 8Α

Αρχιτεκτονική Υπαίθριων Δημόσιων Χώρων σε Αστικό και Φυσικό Τοπίο

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4236
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
6
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας II
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Κοινόχρηστοι υπαίθριοι χώροι. Προσέγγιση, μεθοδολογία διερεύνησης και σχεδιασμός του υπαίθριου χώρου κοινόχρηστων δραστηριοτήτων. Συσχέτιση εσωτερικών και υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων. Σχέση ιδιωτικού και δημόσιου υπαίθριου χώρου. Ένταξη στον αστικό ιστό. Εμβάθυνση σε θέματα διαμόρφωσης υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου. Διερεύνηση της έννοιας του «Τοπίου» και του «Τοπιακού Σχεδιασμού». Έμφαση στα τεχνητά και φυσικά στοιχεία που ορίζουν τον υπαίθριο χώρο.

Διδάσκοντες