Ανδρέας Κούρκουλας

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3961
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3390
Βαθμίδα: 
Ομότιμος καθηγητής
Τίτλοι σπουδών: 
  • Διδακτορικό (Ph. D) στην Bartlett School of Architecture U.C.L.. στο Λονδίνο 1986. Θέμα: Linguistics in Architectural Theory and Criticism after Modernism.
  • Μεταπτυχιακές σπουδές στην Architectural Association Graduate School στο Λονδίνο 1980 - 81.
  • Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Ε.Μ.Π. Πτυχίο Αρχιτεκτονικής στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 1977.
  • Απόφοιτος Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών 1971.
Γνωστικό αντικείμενο: 
Θεωρία και σχεδιασμός εσωτερικών και υπαίθριων χώρων
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Σύγχρονες θεωρίες αρχιτεκτονικής και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός σε διάφορες κλίμακες της αρχιτεκτονικής (αντικείμενο, κτήριο, πόλη).

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
3o Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο