ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 3

Αρχιτεκτονική Συνθεση 3: Κατοικία

3o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4005
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
8
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας
Ώρες Διδασκαλίας: 
Δευτέρα 15.30-19.15, Πέμπτη 11.00-14.45 (Κτ. Αβέρωφ, αιθ. Α003, Α006, & Α101)

Σχεδιασμός κτιρίου μικρής κλίμακας. Εφαρμογή σε θέμα κατοικίας. Παρατήρηση, καταγραφή και αξιολόγηση των χώρων της κατοικίας και των αντικειμένων καθημερινής χρήσης. Υλικά και κατασκευή ως στοιχεία ολοκληρωμένης διατύπωσης της μορφής. Οργάνωση και επεξεργασία του κλειστού και του υπαίθριου χώρου. Ένταξη του κτιρίου στο άμεσο περιβάλλον. Σχέση χώρου και τρόπου ζωής. Ομοιότητες και αντιθέσεις διαφορετικών τρόπων ζωής και η αποτύπωσή τους στο χώρο. Τυπολογία της κατοικίας και πραγματικότητα του σύγχρονου τρόπου ζωής. Κατοικία και αντικείμενο. Σχέση ιδιωτικού χώρου και αντικειμένων. Σχέση ιδιωτικού και δημόσιου χώρου. Στο γενικότερο πλαίσιο προδιαγραφών και μεθοδολογίας του μαθήματος εισάγεται σε ορισμένα φροντιστήρια η οπτική του φύλου, ενσωματώνοντας τις διαφορές φύλου των χρηστών στη διατύπωση του κτιριολογικού προγράμματος και στο σχεδιασμό.

Διδάσκοντες