Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3567
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3390
Βαθμίδα: 
Καθηγήτρια
Τίτλοι σπουδών: 

Ph. D Architectural Association School of Architecture, 2002

M.Arch, Bartlett School of Architecture U.C.L., 1995

Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Ε.Μ.Π, 1993

Γνωστικό αντικείμενο: 
Θεωρία, Σχεδιασμός και Αναπαράσταση Χώρων και Αστικών Τοπίων (ΦΕΚ διορισμού 23/18.01.2022 τ. Γ΄)

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
3o Εξάμηνο
9ο Εξάμηνο