ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9: ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Αρχιτεκτονική της πόλης

9ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4216
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
8
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας II
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Μελέτη και σύνθεση του αστικού χώρου με όρους συσχέτισης αρχιτεκτονικών και τοπιακών στοιχείων, της περιβαλλοντικής του ποιότητας και της ευρύτερης πολεοδομικής του συγκρότησης. Διερευνά τις σχέσεις δομημένου και αδόμητου όπως και δημόσιου και ιδιωτικού αστικού χώρου, την τυπολογία των οικοδομικών τετραγώνων, τον σχεδιασμό των τοπιακών και περιβαλλοντικών δικτύων, την κινητικότητα και προσβασιμότητα. Εκκινεί από τη διατύπωση χωρικής στρατηγικής και τη συγκρότηση σχεδίου γενικής διάταξης και περιλαμβάνει επιμέρους θεματικές προσεγγίσεις που μπορεί να προσφέρουν τρεις κατά περίπτωση διαφορετικές κατευθύνσεις εμβάθυνσης, όπως:

-στον σχεδιασμό Συλλογικής και Κοινωνικής Κατοικίας

- στην Αρχιτεκτονική της πόλης των αναπλάσεων και νέων αναπτύξεων

- στην Περιβαλλοντική-Τοπιακή-Πολεοδομική προσέγγιση κατά τον σχεδιασμό του αστικού χώρου και τη διερεύνηση της βιωσιμότητάς του.

 

Διδάσκοντες