ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 8Α

Αρχιτεκτονική Υπαίθριων Δημόσιων Χώρων σε Αστικό και Φυσικό Τοπίο: διαθέσιμο υλικό

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4236
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
6
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας II
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας