Κωνσταντίνος Μωραΐτης

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3858
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3390
Βαθμίδα: 
Ομότιμος καθηγητής
Τίτλοι σπουδών: 
  • Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αρχιτεκτονική Σχολή ΕΜΠ, 1972-1977.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα DEA, Ερευνητική περιοχή (U.E.R.) Φιλοσοφίας, τμήμα Ηθικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας, εξειδίκευση Αισθητική Φιλοσοφία (Σεμινάριο Κριτικής Θεωρίας της Τέχνης), Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne, 1980-1981.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ελληνικού Μεσογειακού Κέντρου Αραβικών και Ισλαμικών Σπουδών (Ε.Μ.Κ.Α.Ι.Σ.), Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών, κλάδος Οικονομικών Σπουδών, 1982-1983.
  • Διδακτορική Διατριβή, Αρχιτεκτονική Σχολή ΕΜΠ, 2012. Τίτλος: «Το Τοπίο πολιτιστικός προσδιορισμός του Τόπου: Παρουσίαση και Θεωρητικός συσχετισμός των σημαντικότερων νεότερων προσεγγίσεων της τοπιακής επεξεργασίας του τόπου».
Γνωστικό αντικείμενο: 
Διερεύνηση και σχεδιασμός δημόσιων-ιδιωτικών χώρων, εξοπλισμού & αντικειμένων, με έμφαση στους υπαίθριους & εσωτερικούς δημόσιους χώρους
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Θεωρία και Μεθοδολογία του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, Θεωρία και σχεδιασμός του τοπίου, Φιλοσοφία του πολιτισμού, Διερεύνηση της κοινωνικής σημασίας των αντικειμένων καθημερινής χρήσης.

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
8ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Α: "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"
β. Η Εμβάθυνση στην Αρχιτεκτονική της Γνώσης
δ. Η Συγκρότηση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης δια του Σχεδιασμού