Συνθετική Αρχιτεκτονική Επεξεργασία του Τοπίου: Προσέγγιση Φυσικών και Πολιτισμικών Ποιοτήτων κατά τον Τοπιακό Σχεδιασμό

δ. Η Συγκρότηση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης δια του Σχεδιασμού
Κωδικός Μαθήματος: 
41300
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Περίοδος: 
Εαρινή
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Διδάσκοντες