ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Περιβάλλον και Σχεδιασμός του Χώρου

4o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4228
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
2
Περιοχή: 
Τομέας II
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας
Ώρες Διδασκαλίας: 
13.00-14.45

Εισαγωγή σε θέματα και έννοιες που αφορούν το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον και τις επιπτώσεις του σχεδιασμού σε αυτό. Κατανόηση των βασικών εννοιών και μεθόδων προσέγγισης του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, διερεύνηση των αιτιών υποβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος και η κατ’ αρχήν διατύπωση στόχων και πολιτικών για τη βελτίωσή του.

Διδάσκοντες