Αρχοντούλα Βασιλαρά

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
 • 210 772 3801
Fax Εσωτ.
 • 210 772 3819
Βαθμίδα: 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Τίτλοι σπουδών: 
 • Απονομή Τίτλου Διδάκτορος Μηχανικού ΕΜΠ, 2011. Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: «Σημείωση και Καταγραφή του Οσμητικού Τοπίου». ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΜΠ. Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής έγινε με υποτροφία του ΙΚΥ.
 • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολεοδομίας-Χωροταξίας, 1998-1999. ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΜΠ. Βαθμός διπλώματος ΑΡΙΣΤΑ (9,7).
 • Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, 1992-1997. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Βαθμός Διπλώματος ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ (7,56)
 • Πτυχίο Παιδαγωγικής Επάρκειας, 2012-2013. Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης. Ανώτερη ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΣΠΑΙΤΕ). Βαθμός πτυχίου ΑΡΙΣΤΑ (9,2).
 • Απολυτήριο Λυκείου.  1988 – 1991 Λύκειο Νάουσας Πάρου. Γενικός βαθμός απολυτηρίου ΑΡΙΣΤΑ (19,3).

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ανάλυση και Σχεδιασμός Αστικού Περιβάλλοντος και Τοπίου

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
 • Ανθρωπολογία της Πόλης
 • Φυσιογνωμία της Πόλης
 • Μη Οπτικά Τοπία του Τόπου- Το οσμητικό Τοπίο
 • Αξιολόγηση δομημένου χώρου με διαδικασίες και τεχνικές που ελέγχουν  τη λειτουργική, αντιληπτική και αισθητική τουαπόδοση
 • Ιστορικές Πόλεις -Παραδοσιακοί Οικισμοί

Η Αρχοντούλα Βασιλαρά είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός, απόφοιτος του Ε.Μ.Π. (1997). Το 2011 απέκτησε τον τίτλο του διδάκτορα με τίτλο διατριβής «Σημείωση και Καταγραφή του οσμητικού  τοπίου» στον Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας του ΕΜΠ. Το 1999 απέκτησε το δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών με ειδίκευση στην Πολεοδομία- Χωροταξία.  Ενώ το 2013 πήρε πτυχίο παιδαγωγικής  επάρκειας από την ΑΣΠΑΙΤΕ (Ανώτατη σχολή παιδαγωγικών και τεχνολογικών σπουδών). Το 2013 και 2014   παρακολούθησε το Διαπανεπιστημιακό σεμινάριο Βιώσιμης Ανάπτυξης Πολιτισμού και Παράδοσης του Ινστιτούτου Σύρου, ενώ το 1998 σεμινάριο με τίτλο «Η ψυχολογία του Χώρου»

Ανήκει στο εργαστηριακό και ειδικό διδακτικό προσωπικό του ΕΜΠ, ΣΤΗ Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στον Τομέα Πολεοδομίας Χωροταξίας, ενώ από το 1997 είναι ερευνήτρια του Εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης του ΕΜΠ. Τα ακαδημαϊκά της ενδιαφέροντα αφορούν τη σύλληψη της μορφής του αστικού χώρου σαν υλοποίηση της οργάνωσης και δομής του και σαν έκφραση των σχέσεων και συναισθημάτων των ανθρώπων που το βιώνουν, την έκφρασή του μέσα από τα διάφορα συστήματα απεικόνισης και την αξιολόγησή του στη συνέχεια με διαδικασίες και τεχνικές οι οποίες ελέγχουν την αντιληπτική και αισθητική του απόδοση.

Η ερευνητική της εμπειρία περιλαμβάνει τη συμμετοχή της σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν τη φυσιογνωμία της ελληνικής πόλης, τη φυσιογνωμία του γεωγραφικού τοπίου και τη διαχείριση περιβάλλοντος,  την πρότυπη πολεοδομική αντιμετώπιση ιστορικών πόλεων και τον πρότυπο χωροταξικό σχεδιασμό νησιών.

Η επαγγελματική της εμπειρία εστιάζει στο σχεδιασμό και κατασκευή κυρίως κατοικιών σε αστικό περιβάλλον και παραδοσιακούς οικισμούς  αλλά και στην εκπόνηση πολεοδομικών μελετών.

Οι δημοσιεύσεις της, σε ελληνικά αλλά και διεθνή μέσα, αφορούν κυρίως θέματα φυσιογνωμίας των τόπων και διάκρισης των τοπίων με έμφαση στο οσμητικό τοπίο.

Έχει συμμετάσχει σε αρκετά σεμινάρια και συνέδρια ως εισηγήτρια

 

 

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
4o Εξάμηνο
5ο Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Β: "Πολεοδομία - Χωροταξία"