ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 5_N: ΕΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διδακτική Κατεύθυνση Μορφολογίας: Ένταξη σύγχρονου κτιρίου σε παραδοσιακό περιβάλλον

5ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4233
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
8
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας II
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

 

Ένταξη σύγχρονου κτιρίου στο περιβάλλον παραδοσιακών οικισμών και του ευρύτερου φυσικού τοπίου τους και αντιμετώπιση της νέας αρχιτεκτονικής δημιουργίας μέσα από τη μεθοδική ανάλυση και ερμηνεία των αρχιτεκτονικών αξιών και της φυσιογνωμίας του τόπου.

 

Διδάσκοντες