Έλενα Κωνσταντινίδου

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3853
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3861
Βαθμίδα: 
Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Τίτλοι σπουδών: 
  • Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π., Διπλ. Αρχιτέκτων μηχανικός (1992)
  • Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π., Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου» στην κατεύθυνση «Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός» (2004)
Γνωστικό αντικείμενο: 
Αρχιτεκτονική Σύνθεση και Αρχιτεκτονική Κληρονομιά

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
4o Εξάμηνο
5ο Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο