ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 5_N: ΕΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διδακτική Κατεύθυνση Συνθέσεων: Ένταξη σύγχρονου κτιρίου σε περιβάλλον ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού χαρακτήρα

5ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4233
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
8
Περίοδος: 
Χειμερινή
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

 

Ένταξη σε αστικό περιβάλλον ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού χαρακτήρα και αντιμετώπιση της νέας αρχιτεκτονικής δημιουργίας μέσα από τη διαχείριση του κενού και των ορίων του χώρου της επέμβασης καθώς και τη μορφή και τις αξίες του αστικού ιστού, διερευνώντας παράλληλα τα ίχνη του χρόνου μέσα από την αναζήτηση της μνήμης και της ιστορίας.

 

Διδάσκοντες