ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 5_N: ΕΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διδακτική Κατεύθυνση Συνθέσεων: Ένταξη σύγχρονου κτιρίου σε περιβάλλον ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού χαρακτήρα: διαθέσιμο υλικό

5ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4233
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
8
Περίοδος: 
Χειμερινή
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας