ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 5_N: ΕΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ