Γεώργιος Γιαννίτσαρης

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3564
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3861
Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής καθηγητής
Τίτλοι σπουδών: 
  • Αρχιτέκτων μηχανικός (1978), Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.
  • Διδάκτωρ μηχανικός (2000), της Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.
Γνωστικό αντικείμενο: 
Σχέση παραδοσιακής και σύγχρονης αρχιτεκτονικής
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
  • Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική
  • Μεταβυζαντινά μνημεία
  • Βιομηχανική αρχαιολογία

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
4o Εξάμηνο
5ο Εξάμηνο
7ο Εξάμηνο