Μαρία Μάρκου

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3447
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3819
Βαθμίδα: 
Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: 
Μελέτη της πόλης και σχεδιασμός, σε συνάρτηση με τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές διαστάσεις του αστικού χώρου

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
5ο Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο
7ο Εξάμηνο
9ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Β: "Πολεοδομία - Χωροταξία"