Σταυρούλα (Ρίβα) Λάββα

Βαθμίδα: 
Επίκουρη καθηγήτρια
Τίτλοι σπουδών: 

Γνωστικό αντικείμενο:  Αρχιτεκτονική Σύνθεση και Αρχιτεκτονική Κληρονομιά

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
1ο Εξάμηνο
4o Εξάμηνο
5ο Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Α: "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"
Υποχρεωτικά
δ. Η Συγκρότηση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης δια του Σχεδιασμού