ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1

Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση 1

1ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4004
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
8
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας
Ώρες Διδασκαλίας: 
Δευτέρα 11.00-14.45, Πέμπτη 15.30-19.15 (Κτ. Αβέρωφ, αιθ. Α003, Α006, & Α101)

Εισαγωγή στις θεμελιώδεις έννοιες της αρχιτεκτονικής. Τα στοιχεία του χώρου, η γεωμετρία του, το βασικό του λεξιλόγιο, η κατανόησή του, τα μέσα και οι τεχνικές αναπαράστασής του. Πρώτη προσέγγιση της συνθετικής διαδικασίας: σύλληψη, διερεύνηση, διατύπωση, επεξεργασία, οριστικοποίηση, παρουσίαση ιδέας. Εισαγωγή στις έννοιες της κίνησης και της στάσης του φωτός, της κλίμακας, των αναλογιών.

Διδάσκοντες