ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1

Εργασίες

Δεκέμβριος 2015

Σπουδαστές: όλη η διδακτική ομάδα Λ.Μάντζιου
:

Ιανουάριος 2015

Σπουδαστές: το σύνολο της διδακτικής ομάδας
Επιβλέποντες: Λένα Μάντζιου
Σπουδαστές: όλη η διδακτική ομάδα
Επιβλέποντες: Λένα Μάντζιου
Σπουδαστές: το σύνολο της διδακτικής ομάδας
Επιβλέποντες: Λένα Μάντζιου
Σπουδαστές: το σύνολο της διδακτικής ομάδας
Επιβλέποντες: Λένα Μάντζιου
Σπουδαστές: το σύνολο της διδακτικής ομάδας
Επιβλέποντες: Λένα Μάντζιου

Φεβρουάριος 2013

Σπουδαστές: Αθανάσιος Παπαδημητρίου
Επιβλέποντες: Μαργαρίτα - Ειρήνη Γραφάκου
Σπουδαστές: Βασιλική Παναγιωτοπούλου
Επιβλέποντες: Μαργαρίτα - Ειρήνη Γραφάκου
Σπουδαστές: Αλεξάνδρα Βούζα
Επιβλέποντες: Μαργαρίτα - Ειρήνη Γραφάκου
Σπουδαστές: Ιωάννα Τατούλη
Επιβλέποντες: Ελένη Μαΐστρου
Σπουδαστές: Γεώργιος Ζαφειρόπουλος
Επιβλέποντες: Μαργαρίτα - Ειρήνη Γραφάκου
Σπουδαστές: Εργκιους Αλισκενταράι
Επιβλέποντες: Ελένη Μαΐστρου
Σπουδαστές: Ιωάννα Πρωτοπαπαδάκη
Επιβλέποντες: Μαργαρίτα - Ειρήνη Γραφάκου
Σπουδαστές: Δήμητρα Τερζή
Επιβλέποντες: Αγνή Παπαϊωάννου
Σπουδαστές: Έλεάννα Ζαραφωνίτη
Επιβλέποντες: Ελένη Μαΐστρου
Σπουδαστές: Μαριλένα Κάλλη
Επιβλέποντες: Μαργαρίτα - Ειρήνη Γραφάκου
Σπουδαστές: Νιόβη Εμμανουήλ
Επιβλέποντες: Αγνή Παπαϊωάννου

Σελίδες