ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1

Εργασίες

Δεκέμβριος 2015

Σπουδαστές: όλη η διδακτική ομάδα Λ.Μάντζιου
:

Ιανουάριος 2015

Σπουδαστές: το σύνολο της διδακτικής ομάδας
Επιβλέποντες: Λένα Μάντζιου
Σπουδαστές: όλη η διδακτική ομάδα
Επιβλέποντες: Λένα Μάντζιου
Σπουδαστές: το σύνολο της διδακτικής ομάδας
Επιβλέποντες: Λένα Μάντζιου
Σπουδαστές: το σύνολο της διδακτικής ομάδας
Επιβλέποντες: Λένα Μάντζιου
Σπουδαστές: το σύνολο της διδακτικής ομάδας
Επιβλέποντες: Λένα Μάντζιου

Φεβρουάριος 2013

Σπουδαστές: Τριανταφυλλιά Χρήστου
Επιβλέποντες: Αγνή Παπαϊωάννου
Σπουδαστές: Αντώνης Βερροιόπουλος
Επιβλέποντες: Ελένη Πορτάλιου
Σπουδαστές: Χριστίνα Σκίτσα
Επιβλέποντες: Αργύρης Ρόκας
Σπουδαστές: Κυριακή Καραβασίλη
Επιβλέποντες: Ελένη Μαΐστρου
Σπουδαστές: Τατιάνα Ζουμπουλάκη
Επιβλέποντες: Ελένη Πορτάλιου
Σπουδαστές: Αλεξάνδρα Βούζα
Επιβλέποντες: Μαργαρίτα - Ειρήνη Γραφάκου
Σπουδαστές: Ιωάννα Δραζίνου
Επιβλέποντες: Ελένη Μαΐστρου
Σπουδαστές: Αθανάσιος Παπαδημητρίου
Επιβλέποντες: Μαργαρίτα - Ειρήνη Γραφάκου
Σπουδαστές: Μισελίνα Βολιώτη
Επιβλέποντες: Ελένη Μαΐστρου

Σελίδες