Αγνή Παπαϊωάννου

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3364
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3857
Βαθμίδα: 
Τέως Επίκουρη Kαθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: 
Αρχιτεκτονική σύνθεση με έμφαση στην κατοικία