Ματθαίος Παπαβασιλείου

Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: 
Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Κατοικία, Συλλογική Κατοικία, Αστικός Σχεδιασμός, Βιοκλιματικός Σχεδιασμός, physical computing

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
1ο Εξάμηνο
2o Εξάμηνο
7ο Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο
9ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Α: "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"
γ. Η Παράσταση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης
δ. Η Συγκρότηση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης δια του Σχεδιασμού