Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 9ΟΥ

Εμβάθυνση σε ζητήματα αρχιτεκτονικής σύνθεσης: ψηφιακά εργαλεία αστικού σχεδιασμού

9ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4186
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Τετάρτη 15.30-18.15 (κτ. Αβέρωφ Εργαστήριο Προσομοίωσης)

Κατ’ επιλογήν μάθημα του 9ου εξαμήνου με στόχο να εισαγάγει μια μεθοδολογική προσέγγιση για την ανάλυση και την ερμηνεία των βασικών παραμέτρων που συμμετέχουν στην διαδικασία του αστικού σχεδιασμού. Σύμφωνα με την ισχυρή πεποίθησή μας ότι ο αστικός σχεδιασμός δεν μπορεί να υπάρξει εν κενώ, αυτή η σειρά μαθημάτων θα προσπαθήσει να διατυπώσει μερικά από τα κύρια ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της αναλυτικής διαδικασίας του σχεδιασμού. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας η σημασία της ταυτότητας του τόπου αποκτά έναν κεντρικό ρόλο. Το μάθημα προτείνει έναν συστηματικό τρόπο να κατανοηθούν οι περισσότερες από τις καθοριστικές παραμέτρους κατά τη διάρκεια του αστικού σχεδιασμού στο αναλυτικό στάδιό του, με στόχο, την αξιολόγηση τους και την ενσωμάτωσης τους στην σχεδιαστική πρόταση. Σε μία προσπάθεια να τυποποιηθεί η αναλυτική διαδικασία θα χρησιμοποιηθούν ψηφιακά εργαλεία αστικής ανάλυσης με βάση τέσσερις κύριες κατηγορίες:

  •  χωρικό λογισμικό ανάλυσης βασισμένο στην μεθοδολογία του «space syntax», χάρτης αξονικών γραμμών,
  •  ψηφιακά εργαλεία παρατήρησης και κατανόησης του αστικού περιβάλλοντος. (isovists και isovist fields, Benedikt),
  •  τρισδιάστατη απεικόνιση των κτιρίων (με την χρήση προγραμμάτων 3ds Max) για την μελέτη της κίνηση του ήλιου(φως –σκιά),
  •  χρήση προγραμμάτων για την ανάλυση συνθηκών μικροκλίματος της περιοχής, μελέτη της κίνησης του αέρα επιφάνειας, (ENVI-met®).

Οι σπουδαστές χρησιμοποιούν ως πεδίο ανάλυσης την περιοχή επέμβασης που καθορίζει το θέμα του 9ου εξαμήνου στο υποχρεωτικό μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 9: Αστικός Σχεδιασμός.

Διδάσκοντες