Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 9ΟΥ

Εμβάθυνση σε ζητήματα αρχιτεκτονικής σύνθεσης: ψηφιακά εργαλεία αστικού σχεδιασμού: διαθέσιμο υλικό

9ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4186
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Τετάρτη 15.30-18.15 (κτ. Αβέρωφ Εργαστήριο Προσομοίωσης)