Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ 6ΟΥ

Μορφολογική Ανάλυση Έργων Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4150
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η θεωρητική και συνθετική προσέγγιση τoυ αρχιτεκτονικού σχεδιασμού μέσα από τη διερεύνηση των βασικών παραμέτρων που τον καθορίζουν, ως μια αντίστροφη συνθετική διαδικασία, από το αρχιτεκτονικό έργο στον τρόπο που αυτό συγκροτείται. Τα αρχιτεκτονικά έργα αναλύονται μορφολογικά και ερμηνεύονται μέσα από παραμέτρους όπως, η λειτουργία, ο τόπος, οι ευρύτερες πολιτισμικές συνθήκες, τα υλικά και οι τρόποι κατασκευής τους, και κυρίως, οι επιλογές και η κατευθυντήρια πρόθεση και βούληση του αρχιτέκτονα δημιουργού, ως προς τον τρόπο οργάνωσης και συγκερασμού όλων των πιο πάνω παραμέτρων σε μια κεντρική ιδέα, ή ένα σύστημα συνθετικών αρχών, ή ένα σενάριο, που καθορίζει τον χαρακτήρα του κάθε έργου. Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη της θεωρητικής και συνθετικής ικανότητας των σπουδαστών και σπουδαστριών, για κριτική θεώρηση των αρχιτεκτονικών μορφών και κριτικό αναστοχασμό κατά τη διαδικασία της αρχιτεκτονικής σύνθεσης.

Διδάσκοντες