Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ 6ΟΥ

Μορφολογική Ανάλυση Έργων Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής: διαθέσιμο υλικό

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4150
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας