Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ 6ΟΥ

Εργασίες

Ιούνιος 2012

Σπουδαστές: Βασίλης Καλούμενος

Σεπτέμβριος 2011

Ιούνιος 2011

Σπουδαστές: Μαρίνα Λεβεντάκη, Ελισάβετ- Ουρανία Μιχαλοπούλου