Πολεοδομία και χωρικός σχεδιασμός 2: πολεοδομία και εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4101
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περίοδος: 
Εαρινή
Περιοχή: 
Τομέας II
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Εισαγωγή στις μεθόδους και τα εργαλεία πολεοδομικής παρέμβασης. Σχεδιαστικές επεμβάσεις στον αστικό χώρο και στρατηγικός αστικός σχεδιασμός. Μελέτη, κατανόηση και πειραματική εφαρμογή διάφορων τρόπων επέμβασης στην δομή, την μορφή και την λειτουργία του αστικού χώρου, με στόχο την εισαγωγή στις λογικές, τα διλήμματα και τα εργαλεία του χωρικού σχεδιασμού στην κλίμακα και στο παράδειγμα μιας περιοχής της πόλης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δυναμική ανάπτυξης, όρους και προβλήματα λειτουργίας, ποιότητας ζωής και περιβάλλοντος.

 

Διδάσκοντες