Βαθμίδα: 
Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Τίτλοι σπουδών: 


ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Για ενημερωμένο, δείτε στην νέα ιστοσελίδα της Σχολής 


 

_ Απόφοιτη Αρσακείου Ψυχικού 

_  Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού _ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 _ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης [Master] στην Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη _  Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών _ Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

 _ Post Master Diploma in City and Regional Planning with a concentration in Transportation and Infrastructure Systems Planning _ School of Design _ University of Pennsylvania, Philadelphia U.S.A. ["UPS Foundation Transportation Programme Fellowship"]

 _ Διδάκτορας Μηχανικός Ε.Μ.Π. _ Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών _ Τομέας Πολεοδομίας - Χωροταξίας [Υποτροφία Ι.Κ.Υ.]

 _ Μεταδιδακτορική Έρευνα _ Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης  _ Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών [Υποτροφία Ι.Κ.Υ.]

Γνωστικό αντικείμενο: 
Σύγχρονες Θεωρίες και Πρακτικές Χωρικού Σχεδιασμού
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
  • Χωρική Ανάπτυξη _ Χωροταξικός _ Πολεοδομικός _ Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

Θεωρίες και Μεθοδολογίες Σχεδιασμού, Σύγχρονες Πολιτικές, Εφαρμογές και Μέσα σε τοπικό, περιφερειακό, διαπεριφερειακό, εθνικό, υπερεθνικό επίπεδο

  • Αναπτυξιακοί Συσχετισμοί Αστικού - Αγροτικού Χώρου _ Δομημένο περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη _ Πολιτικές και Έρευνα
  • Οικιστικό Δίκτυο : Εξελίξεις - Δυναμικοί Μετασχηματισμοί, "Αστικοί Συσχετισμοί" _ Ανάπτυξη και Πολιτικές
  • Διαχείριση και Σχεδιασμός Υποδομών ως "μέσου" άσκησης αστικής - περιφερειακής πολιτικής και στρατηγικών χωρικής ρύθμισης
  • Προγραμματισμός, Σχεδιασμός, Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε ποικίλα χωρικά επίπεδα και κατηγορίες χώρου
  • Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Αστική - Περιφερειακή Ανάπτυξη _ Ιστορική εξέλιξη σχέσεων πανεπιστημίου - πόλης _ Η "γνώση" ως παράμετρος χωρικής ανάπτυξης
  • Διαχείριση και Σχεδιασμός Θαλάσσιου Χώρου και Παράκτιας Ζώνης _ Πολιτικές και Θεσμικά Ζητήματα

 

Πρόσφατη Εκδοτική Δραστηριότητα

 

2019 _ Heritage [ISSN 2571-9408]

Theodora, Yiota. Aegean Sea - Challenges and Dilemmas in Managment and Planning for Local Development in Fragmented Insular Regions. Heritage. 2019; 2(3): 1762-1784. Available online : www.mdpi.com/2571-9408/2/3/108

ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ.gr Ημερήσια Εφημερίδα των Κυκλάδων 

https://www.koinignomi.gr/news/politismos/2019/06/14/aigaio-topos-gnosis...

 

2019 _ National Technical University of Athens _ School of Architecture 

Theodora, Yiota, ed., Regional Unit of Piraeus _ A Special Issue on Spatial Planning & Development N.T.U.A. _ School of Architecture _ Department of Urban & Regional Planning. 2019 . Available  online :  https://www.academia.edu/41121321/Regional_Unit_of_Piraeus_Special_Issue_edited_by_Dr._Yiota_Theodora_School_of_Architecture_NTUA

 

2018 _ Έκδοση Συλλογικού Τόμου

[isbn-book :  978-618-80734-6-3 και isbn-ebook : 978-618-80734-7-0]

Θεοδωρά, Γ., (επιμέλεια), "Θαλάσσιος Χώρος _ Παράκτιο Αστικό Μέτωπο _ Πόλεις Λιμάνια", Συλλογή Κειμένων για τον Χωρικό Σχεδιασμό _ 1, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο _ Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών _ Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών, Αθήνα 2018

Διαθέσιμο :

στην ιστοσελίδα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. στο πεδίο "Έρευνα-Εκδόσεις" 

http://www.arch.ntua.gr/publication/14430

και στις ιστοσελίδες :

www.ntua.academia.edu/YiotaTheodora

http://issuu.com/yiota.theodora_ntua

 

 

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
6ο Εξάμηνο
7ο Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο
9ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Β: "Πολεοδομία - Χωροταξία"
Χειμερινό εξάμηνο
Εαρινό εξάμηνο