Ε. Θ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 8ΟΥ

Πόλεις, Ανάπτυξη και Περιβάλλον

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4061
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περιοχή: 
Τομέας II
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Ανάλυση των σύγχρονων, καίριας σημασίας, χωρικών προβλημάτων και των νέων όψεων του σχεδιασμού, ο οποίος καλείται να τα αντιμετωπίσει. Συνθετική και ολοκληρωμένη εξέταση των χωροταξικών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών πτυχών του σχεδιασμού. Κύριο ζήτημα αποτελεί η ανασυγκρότηση των πόλεων στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης, σε συνάρτηση με την ανάδειξη του ρόλου τους στην ισόρροπη ανάπτυξη του χώρου.

Διδάσκοντες

  • , Αναπληρώτρια καθηγήτρια (Συντονίστρια)
  • Επαμεινώνδας Τσίγκας, Δρ. ΕΜΠ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)