Ε. Θ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7ΟΥ

Υπαίθριοι Χώροι και Φύση στην Πόλη

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4176
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Πέμπτη 15.30-18.15 (κτ. Τοσίτσα, αμφ. Τ101)

Το μάθημα επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στους ελεύθερους υπαίθριους χώρους πρασίνου και εν γένει στα στοιχεία της φύσης μέσα στις πόλεις, με ιδιαίτερη έμφαση στη συσχέτισή τους με το αστικό περιβάλλον και την ποιότητα της ζωής σε αυτό. Κύριο σκοπό του μαθήματος αποτελεί, απ’ τη μια πλευρά η εμβάθυνση σε ζητήματα μεθόδων, τεχνικών και κριτηρίων για τη διερεύνηση, αποτίμηση και αξιολόγηση της παρουσίας φυσικών στοιχείων στον αστικό ιστό, ενώ από την άλλη πλευρά η συστηματική προσέγγιση ζητημάτων που αφορούν στο σχεδιασμό ή/και ανασχεδιασμό ενοτήτων φυσικών στοιχείων και ειδικότερα δικτύων αστικών υπαιθρίων χώρων στον ιστό των πόλεων, σε συνάρτηση με το ρόλο τους για το περιβάλλον, το τοπίο και την καθημερινή ζωή των πολιτών.

Διδάσκουσα

  • , Αναπληρώτρια καθηγήτρια (Συντονίστρια)