ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

Χωροταξικός Σχεδιασμός

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4196
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας II
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Παρασκευή 09.00-11.45 (κτ. Αβέρωφ, αιθ. Α101, Α102, Α104 & Α106)

Θέματα σχεδιασμού υπό το πρίσμα των αλληλεξαρτήσεων της κοινωνικο-οικονομικής δυναμικής και του γεωγραφικού χώρου. Θέματα ανάπτυξης του χώρου : διάρθρωση του χώρου και ανάπτυξη. Η «περιβαλλοντική» διάσταση. Οργάνωση εθνικού και περιφερειακού χώρου. Χωρικές ενότητες, τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Ο ρόλος των πόλεων. Αστικός και αγροτικός χώρος στην Ελλάδα. Παγκοσμιοποίηση και χωρικές επιπτώσεις. Περιεχόμενο και διαδικασίες περιφερειακού και χωροταξικού σχεδιασμού. Στρατηγικές σχεδιασμού : εθνικό, «περιφερειακό», τοπικό επίπεδο. Ο χωροταξικός σχεδιασμός στην πράξη : Η ελληνική εμπειρία και η Ευρωπαϊκή ένωση, περιφερειακά και χωροταξικά σχέδια και «εργαλεία» εφαρμογής, επίπεδα λήψης αποφάσεων και συντονισμός.

Διδάσκοντες

  • , Αναπληρώτρια καθηγήτρια
  • Κωνσταντίνα Βαλεριάνου, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)