Θαλάσσιος χώρος _ παράκτιο αστικό μέτωπο _ πόλεις λιμάνια

Επιμέλεια: 
Παναγιώτα Θεοδωρά
Εκδότης: 
Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. _ Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών
Έτος Έκδοσης: 
2018
ISBN: 
9786188073463

Οι πολιτικές και οι κοινωνικο-οικονομικές ανακατατάξεις, των τελευταίων δυο κυρίως δεκαετιών, σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν σηματοδοτήσει δραματικές αλλαγές στην οργάνωση του “χώρου” και στις σχετικές αντιλήψεις και πρακτικές ανάπτυξης και σχεδιασμού του. Αναμφίβολα, βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας εποχής για τον ρόλο του “χωρικού σχεδιασμού” στην “αναπτυξιακή πολιτική”.

Στην Ελλάδα, σε συνθήκες πολύπλευρης κρίσης, όπου σε εξέλιξη βρίσκονται προσπάθειες προσδιορισμού νέων αναπτυξιακών προτύπων, δυστυχώς, ο επιχειρούμενος “εκσυγχρονισμός” εξακολουθεί μέσα από ενέργειες μεθοδικά οργανωμένης απαξίωσης της χωρικής διάστασης, υπονομεύοντας κεκτημένα που για χρόνια προβάλλονταν ως προϋπόθεση ποιότητας ζωής. Το ερώτημα παραμένει: ανάπτυξη για ποιον, πού και με τι όρους.

Η συζήτηση έχει ξανανοίξει σε μια συγκυρία όπου οι αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο λαμβάνονται σε συνθήκες κατεπείγοντος. Σ’ αυτή τη συζήτηση επιδιώκει να συμβάλλει ο συλλογικός τόμος με αντικείμενο τον “θαλάσσιο χώρο”, το “παράκτιο αστικό μέτωπο” και τις “πόλεις λιμάνια”. Κατηγορίες εξαιρετικής κρισιμότητας για παράκτιες χώρες με νησιωτικό τμήμα και προσανατολισμό στους τομείς της ναυτιλίας, του εμπορίου και του τουρισμού, όπως η Ελλάδα. Οι συγγραφείς, με ενδιαφέρον σε θέματα “χωρικής ανάπτυξης”, αναδεικνύουν ζητήματα διαχείρισης και σχεδιασμού με άξονα την επιστημονική περιοχή που υπηρετούν, συνδυάζοντας τη θεωρία, την πολιτική, και την πράξη.

Επιστημονικές συμβολές

Βλάχου Χρυσούλα / Γαβρά Βασιλική / Γιακουβάκη Ζωγραφιά / Δερδεμέζη Βικτωρία Διαμαντοπούλου Μαρία / Ξενιτίδου Μαρία / Πιπέρης Σωτήρης / Πιτούλη Αφροδίτη Πουρναρά Σεμέλη / Σπανογιάννη Ελένη / Χαραλαμπίδου Βασιλική Θεοδωρά Γιώτα / Μέλισσας Δημήτρης / Σερράος Κωνσταντίνος

Ο Συλλογικός Τόμος διατίθεται σε έντυπη μορφή (ISBN : 978-618-80734-6-3) και σε μορφή e-Book (ISBN 978-618-80734-7-0). Ελεύθερη πρόσβαση από την ιστοσελίδα :

https://ntua.academia.edu/YiotaTheodora