Πολιτικές για τις πόλεις, το περιβάλλον και τη χωρική ανάπτυξη στην Ευρώπη και την Ελλάδα

Εαρινό εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
41204
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Διδάσκοντες