Ρόιδω Μητούλα

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 954 9213
Βαθμίδα: 
Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Τίτλοι σπουδών: 
  • Πτυχίο: Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 1990
  • Μεταπτυχιακός τίτλος: “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ”. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αθήνα 1999
  • Διδακτορικό Δίπλωμα:«Οι επιπτώσεις της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης στη φυσιογνωμία της ελληνικής πόλης”, Αθήνα 2000

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Β: "Πολεοδομία - Χωροταξία"
Εαρινό εξάμηνο